Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70

Tachograf cyfrowy - reguła jednej minuty

Jak prowadzić pojazd i rejestrować odpoczynek, zmiany w systemie tachografów cyfrowych, co to jest reguła jednej minuty, możliwe podjazdy na "odpoczynku" - jak to zrobić , nowe raporty czynności wprowadzanych manualnie...


Od 1 października 2011 roku weszła w życie część ważnych dla branży transportowej artykułów ROZPORZĄDZENIE Komisji (UE) nr 1266/2009 z dnia 16 GRUDNIA 2009 r. Na szczególną uwagę zasługuje zimna dotycząca rejestracji czasu jazdy przez tachograf (reguła jednej minuty) oraz możliwość sporządzania dodatkowych wydruków - wydruków czynności wprowadzonych ręcznie.

Reguła 1 minuty - Jak prowadzić pojazd i rejestrować odpoczynek

W dotychczas stosowanych tachografach w przypadku kiedy w danej minucie choć przez 1 sekundę zmienił się stan na "jazda" - cała minuta zaliczana była do czasu jazdy. Uniemożliwiało to wykonywanie drobnych podjazdów w przypadku gdy czas prowadzenia w dobie został już wykorzystany. Niejednokrotnie kierowcy a nawet przedsiębiorcy korzystali z form niedozwolonych (stosowanie magnesów) narażając się na poważne konsekwencje prawne i kary.

Obecnie we wszystkich nowo produkowanych tachografach po 1 października 2011 roku będzie stosowana reguła jednej minuty.

Reguła jednej minuty

polega na tym że tachograf zapisuje taki stan danej minuty jaki jest w niej przeważający. Czyli jeśli w danej minucie 29 sekund będzie jazdy i 31 odpoczynku to cała minuta będzie zaliczona do odpoczynku !!!

Jest to szczególnie ważne, ponieważ umożliwia poruszanie się w korkach czy robienie tzw. drobnych podjazdów oczywiście zachowując podstawową zasadę iż w danej minucie musi być więcej odpoczynku niż jazdy.

Na rynku jest już dostępny nowy tachograf marki Stoneridge SE 5000 rev. 7.3 Exakt który po za stosowaniem reguły jednej minuty zasługuje na dodatkową pochwałę za nowe menu o niezwykle prostej obsłudze.

Dzięki nowym tachografom pracodawca jest w stanie zaoszczędzić w ciągu dnia od 12 do 50 minut jazdy.

Poniższy rysunek pokazuje regułę jednej minuty przy wykorzystaniu tachografu Exakt

Czas jzdy pokazuje regułę jednej minuty

Jak widać na powyższym rysunku zastosowanie nowego tachografu Exakt zapisującego dane wg reguły 1 minuty pozwala zaoszczędzić 4 minuty w stosunku do stosowanych obecnie tachografów.

W nowym tachografie marki Stoneridge Exakt po zatrzymaniu pojazdu, tachograf automatycznie przełącza się na odpoczynek. W takiej sytuacji w/w przypadek wyglądałaby następująco:

Refguła jednej minuty wyjaśnienie

Dla wyjaśnienia : pomimo odpoczynku w minucie 2-3 zgodnie z wymaganiem 41, w starszych tachografach będzie on zapisany jako jazda.

Dla przypomnienia jeśli w ciągu dwóch kolejnych minut od zatrzymania pojazdu zmienimy stan z "inna praca" (który włącza się automatycznie) na "odpoczynek" lub "dyspozycyjność" to cały okres zostanie zaliczony do wprowadzonej nowej aktywności.

Z rozporządzenia 1266/2009 :

........

"Wymaganie 038 Jeżeli w czasie 120 sekund od automatycznej zmiany na PRACĘ, wskutek zatrzymania pojazdu nastąpi zmiana czynności na ODPOCZYNEK lub DYSPOZYCYJNOŚĆ, to przyjmuje się, że pierwsza taka zmiana zaistniała w czasie postoju pojazdu (w ten sposób można anulować zmianę na PRACĘ)."

"Wymaganie 041 W danej minucie zegarowej, jeżeli PROWADZENIE jest zarejestrowane jako czynność w minucie bezpośrednio ją poprzedzającej i następującej bezpośrednio po niej, to cała ta minuta liczy się jako PROWADZENIE."

"Wymaganie 042 W danej minucie zegarowej, nietraktowanej jako PROWADZENIE zgodnie z poprzednim wymaganiem 041, cała taka minuta liczy się jako jedna czynność, która trwała najdłużej w ciągu tej minuty
(lub była późniejsza w przypadku czynności o jednakowym czasie trwania)."

.......

Najważniejsze pozostałe zmiany wprowadzane rozporządzeniem 1266/2009

Rozporządzenie 1266 wprowadza:

- uproszczenie sposobu ręcznego wprowadzania czynności do tachografu, gdy karta była po za tachografem (wpisy manualne)

- możliwość drukowania nowych raportów a mianowicie wykazu czynności wprowadzonych ręcznie kiedy karta była po za tachografem.

- nowe formaty wydruków z tachografu

- konieczność informowania kierowcy na 15 minut przed końcem i w momencie przekroczenia dopuszczalnego okresu prowadzenia bez przerwy w zgodzie z przepisami rozporządzenia 561

- wprowadzenie nowego piktogramu - Konflikt ruchowy pojazdu - od 1.10.2012

- dodatkowe źródło informujące tachograf o ruchu pojazdu (uniemożliwienie stosowania wyłączników sygnału prędkości, itp.) - od 1.10.2012

- rejestracja zakłóceń czujnika ruchu przez obce pole magnetyczne (stosowanie magnesów do fałszowania zapisów) - od 1.10.2012

i inne...

Zobacz pełną treść rozporządzenia 1266/2009 >>

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024