Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70

Tachograf cyfrowy - wpisy manualne

Co to jest wpis manualny w tachografie cyfrowym ? Kiedy kierowca dokonuje wpisu manualnego ? W jaki sposób robi się wpis manualny ?


Wpis manualny / ręczny

to czynność polegająca na ręcznym wprowadzeniu na kartę za pomocą urządzenia rejestrującego, w tym przypadku tachografu cyfrowego, okresów oraz przypisanie tym okresom czynności w sytuacji kiedy tachograf nie zarejestrował ich w sposób automatyczny na karcie kierowcy.

Kiedy kierowca robi wpisy manualne ?

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3821/85 :
"Jeżeli w wyniku oddalenia się od pojazdu kierowca nie jest w stanie używać urządzeń zainstalowanych w pojeździe, to okresy, o których mowa w ust. 3
tiret drugie lit. b), c) i d) / czytaj: okresy gotowości, innej pracy, przerwy i dzienne okresy odpoczynku /
....
jeśli pojazd wyposażony jest w urządzenie rejestrujące zgodnie z załącznikiem IB /czytaj: tachograf cyfrowy/, wprowadza się na kartę kierowcy przy użyciu urządzenia do ręcznego wprowadzania danych, w jakie wyposażone jest urządzenie rejestrujące. "

Podsumowując:

  • Kierowca dokonuje wpisów ręcznych na karcie kierowcy za pomocą tachografu cyfrowego.
  • Wpis ręczny dotyczy aktywności takich jak : okresy gotowości, innej pracy, przerw i dziennych okresów odpoczynku.
  • Wpis ręczny wykonywany jest wtedy kiedy karty kierowcy nie było w slocie tachografu a kierowca wykonywał czynności określone powyżej.

Sytuacje kiedy należy wykonać wpis manualny - przykłady:

  • kierowca opuszcza pojazd zabierając kartę podczas zmiany (np. idzie na obiad)
  • kierowca w trakcie zmiany pracuje na warsztacie (pojazd jest w tym czasie użytkowany przez innego kierowcę)
  • kierowca dojeżdża samochodem osobowym do miejsca przejęcia pojazdu przed rozpoczęciem pracy
  • kierowca prowadzi pojazd nieobjęty zakresem stosowania przepisów Rozporządzenia 561 (np. samochód dostawczy) i przesiada się na pojazd objęty przepisami
  • kierowca oczekuje na na dokumenty na bazie przed wyjazdem lub zdaje dokumenty po powrocie

Czy jeśli kierowca wraca po odpoczynku tygodniowym powinien dokonać wpisu manualnego ?

Zgodnie z Art 15, ust. 7 pkt d - NIE, na ten okres kierowca otrzymuje od pracodawcy zaświadczenie o działalności.

Kiedy nie wykonuje się wpisu ręcznego w danym dniu ?

  • kiedy od zakończenia do rozpoczęcia tygodniowego okresu odpoczynku karta pozostawała w tachografie.

W pozostałych przypadkach omówionych poniżej powinny być dokonane wpisy manualne.

UWAGA

W instrukcji obsługi tachografów cyfrowych, szczególnie starszych, znajduje się informacja wg. której jeśli kierowca kończy zmianę jednego dnia i wyjmuje kartę, a w następnym dniu rozpoczyna zmianę i wkłada kartę nie musi robić wpisów ręcznych.

Jeśli nie dokonamy wpisu ręcznego za okres odpoczynku do 24 h to na wydruku sporządzonym np. przez służby kontrolne, w okresie kiedy karta znajdowała się po za pojazdem pojawią się znaki "??".

Okres ten uznawany jest przez służby kontrolne jako nieewidencjonowany w związku z czym kierowca może otrzymać karę za brak wpisów manualnych. (brak informacji o czynnościach kierowcy po za pojazdem, mógł w tym czasie wykonywać inna pracę)

Inaczej ma się sytuacja w najnowszych tachografach cyfrowych marki Stoneridge rev 7 i nowszych (VDO też zapowiada podobne udogodnienie w swoim tachografie).
Otóż po włożeniu karty do tachografu pierwsze pytanie pojawiające sie na wyświetlaczu jest :

"Czy odpoczynek do teraz ?"

Potwierdzenie tego komunikatu skutkuje wprowadzaniem kraju zakończenia, kraju początku i juz można rozpocząć pracę.

Zobacz jak dokonać wpisów manualnych na filmie >>

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024