Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70

Tachograf cyfrowy - wydruki

Rodzaje wydruków z tachografu cyfrowego. Jaki wydruk może wykonać kierowca. Co znajduje się na wydruku. Kiedy kierowca robi wydruk z tachografu.


Tachograf jako urządzenie rejestrujące zapisuje stany aktywności kierowców, długość przebytej drogi, czas oraz wszelkie inne stany. Kierowca, pracodawca, kontroler czy obsługa warsztatu przeprowadzającego kalibrację ma możliwość sporządzenia określonego wydruku. Wydruk może zostać wykonany na papierze z drukarki termicznej tachografu lub wyświetlony na wyświetlaczu urządzenia.

Można wykonać następujące wydruki:

 • dzienny z karty kierowcy
 • dzienny z pojazdu
 • zdarzenia i zakłócenia z karty kierowcy
 • zdarzenia i zakłócenia z pojazdu
 • przekroczenia prędkości
 • dane techniczne tachografu

Kiedy należy bezwarunkowo wykonać wydruk?

Jeśli kierowca nie może używać własnej karty, gdyż karta jest uszkodzona, niesprawna lub nie jest w posiadaniu kierowcy (została skradziona), to musi on robić wydruki z tachografu cyfrowego celem wypełnienia zobowiązań dotyczących gromadzenia i przechowywania danych odnoszących się do aktywności kierowcy. Wydruki należy wykonać w następujący sposób:

 • na początku trasy:
  na wydruku (rewersie) z tachografu cyfrowego kierowca wpisuje:
  • swoje dane identyfikacyjne:
   • nazwisko,
   • numer karty kierowcy lub prawa jazdy kierowcy,
   • podpis;
  • okresy wykonywania "innej pracy", "okresy gotowości", przerwy w pracy i okresy dziennego odpoczynku,
 • na końcu trasy:
  na wydruku (rewersie) z tachografu cyfrowego, na którym powinny być widoczne okresy zarejestrowane przez tachograf cyfrowy, kierowca wpisuje:
  • okresy: wykonywania "innej pracy", "okresy gotowości", przerwy w pracy i okresy dziennego odpoczynku - od momentu sporządzenia wydruku wykonanego na początku trasy,
  • swoje dane identyfikacyjne:
   • nazwisko,
   • numer karty kierowcy lub prawa jazdy kierowcy,
   • podpis.

Wydruk ten kierowca powinien posiadać przy sobie przez kolejne 28 dni od dnia sporządzenia i okazywać na każde wezwanie służb kontrolnych.

Kiedy nie można wykonać wydruku 24 h z karty kierowcy?

Wydruku 24 godzinnego z karty nie wykonamy z dnia w którym karty nie było w slocie tachografu. Nawet w sytuacji gdy kierowca dokona wpisu manualnego.

Poniżej przykładowy wydruk 24 godzinny z karty kierowcy z tachografu Stoneridge SE5000z opisem :

Przykładowy wydruk z tachografu cyfrowego z opisem

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024