Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70

Tachograf cyfrowy - Zaświadczenie o działalności kierowcy

Co to jest zaświadczenie o działalności, zaświadczenie o dniach wolnych ? Kiedy wystawia się zaświadczenie o działalności ? Kto i gdzie określił jego wzór.


Zaświadczenie o działalności

zwane też potocznie zaświadczeniem o dniach wolnych stanowi dokument potwierdzający czasowe wykonywanie/nie wykonywanie przez kierowcę określonych czynności w danym okresie, inne niż dotyczące pojazdu objętego zakresem Rozporządzenia 561 lub Umowy AETR.

Zaświadczenie musi być:

  • zgodne ze wzorem
  • wypełnione na komputerze
  • muszą być podane wszystkie wymagane dane i w określony sposób
  • wybrany tylko jeden powód określony w pkt 14- 19
  • czytelnie podpisane przez kierowcę i wydającego zaświadczenie
  • wydane kierowcy przed wyjazdem

Kiedy wydajemy zaświadczenie - obowiązki przedsiębiorcy
Sposób wystawienia zaświadczenia określa Art 31 Ustawy o czasie pracy kierowców. Zgodnie z nim kierowca powinien otrzymać zaświadczenie od przedsiębiorcy przed wyjazdem. Zaświadczenie to zawiera więc informacje poprzedzające wyjazd. W sytuacji kiedy kierowca nie wykonuje czynności objętych Rozporządzeniem 561 lub AETR przez określony czas już po wyjeździe, zgodnie z w/w aktem prawnym pracodawca niezwłocznie wystawia i przekazuje zaświadczenie na żądanie osoby uprawnionej do przeprowadzenia kontroli.

Wyjaśnienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego do zmian w zakresie stosowania "zaświadczenia o dniach wolnych".

UWAGA!!!

Nie ma wystawiania zaświadczenia "na przód" .

Zdarza się, że pracodawca wiedząc że kierowca wyjedzie w poniedziałek rano w trasę, w piątek wystawia mu zaświadczenie za "weekend". W przypadku kontroli, jeśli kierowca przyzna się iż otrzymał je w piątek a nie w poniedziałek rano, naraża pracodawcę na karę za składanie fałszywych oświadczeń.

Co w sytuacji kiedy kierowca odbywa odpoczynek po za bazą i miejscem zamieszkania i nie posiada zaświadczenia ?
Po zakończeniu odpoczynku na czystym papierze składa oświadczenie że w określonym okresie przebywał na odpoczynku i nie jest w stanie okazać zaświadczenia pracodawcy. Po powrocie do bazy pracodawca wystawia mu zaświadczenie na ten okres. Data wystawienia zaświadczenia powinna być zgodna z datą pojawienia się kierowcy w firmie a nie datą zakończenia odpoczynku.

Ponadto na podstawie polskich przepisów, bez względu czy kierowca rejestruje na karcie bądź tarczy odpoczynek tygodniowy czy nie, musi posiadać zaświadczenie od pracodawcy w myśl Art. 31 "...Kierowca wykonujący przewóz drogowy, który w określonych dniach nie prowadził
pojazdu
albo prowadził pojazd, do którego nie mają zastosowania przepisy
rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub Umowy AETR, ....

Na jaki okres wystawia się zaświadczenie ?
Wg w/w Art. ustawy zaświadczenia wydaje się na okresy dłuższe niż 24 godziny. W pozostałych sytuacjach kierowca może dokonać wpisu ręcznego w tachografie o czym mówi rozporządzenie 561/2006 i 3821/85.

Zaświadczenie o działalności wystawia się:

  • kierowcy zatrudnionemu u pracodawcy
  • kierowcy nie zatrudnionemu u pracodawcy ale wykonującemu przewozy osobiście na jego rzecz
  • kierowcy-przedsiębiorcy (wystawia zaświadczenie sam sobie)

Kara za brak prawidłowo wypełnionego zaświadczenia wynosi zgodnie z załącznikiem do ustawy 500 zł za każdy dzień.

Wzór prawidłowo wypełnionego zaświadczenia o działalności.

Wzór zaświadczenia o działalności

Wzór dokumentu zaświadczenia można pobrać tutaj »

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024