Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
TachoDrive 5 - czytnik tachografu i karty kierowcy

TachoDrive 5 - czytnik tachografu i karty kierowcy

TachoDrive 5 najnowszy czytnik tachografu i karty kierowcy. Pobieranie danych, analiza wykroczeń kierowców oraz kasowanie błędów w tachografie w urządzeniu. Kolorowy wyświetlacz, wytrzymała aluminiowa obudowa oraz moduł bezprzewodowy w zależności od wersji.NOWOŚĆ
+23% VAT = 1 696,17 brutto PLN

TachoDrive 5 - najbardziej zaawansowany technologicznie czytnik do pobierania danych z tachografu i karty kierowcy. Jest następcą popularnego TachoDrive 4 który z racji możliwości zyskał uznanie klientów w kraju i zagranicą.

Czytnik TachoDrive 5 wyglądem przypomina grubszy telefon komórkowy, wyposażony w 2,8 " calowy kolorowy wyświetlacz (z samorotacją). W wersji STANDARD czytnik wskazuje wszystkie czynności podczas pobierania danych i umożliwia poruszanie się po menu konfiguracyjnym. W wersjach PRO i PRO-C TachoDrive 5 prezentuje wykroczenia kierowców związane z przekroczeniami czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków. Dzięki podświetlanym klawiszom, konfiguracja urządzenia możliwa jest w każdych warunkach oświetleniowych .

Wersje TachoDrive 5

sprzedawany jest w czterech wariantach - z lub bez dodatkowych rozszerzeń funkcjonalnych:

 • TachoDrive 5 STD
  STANDARD posiada następujące funkcje:
  • pobieranie danych z tachografu
  • pobieranie danych z karty kierowcy za pośrednictwem tachografu
  • pobieranie danych z karty kierowcy za pośrednictwem wbudowanego czytnika kart
 • TachoDrive 5 FLEET
  dodatkowo :
  • posiada moduł przypominania o datach poboru z karty kierowcy oraz z tachografu
  • posiada wbudowaną bazę kierowców i pojazdów
 • TachoDrive 5 PRO
  dodatkowo posiada moduł kontrolny, który:
  • natychmiast po pobraniu danych z karty kierowcy umożliwia tworzenie raportu kontrolnego kierowcy, pokazując wykroczenia z ostatnich 28 dni :
   • wykroczenia kierowcy - przekroczenia czasu prowadzenia, skrócenia przerw i odpoczynków dobowych,
   • sumaryczny raport aktywności kierowcy
   • raport graficzny
 • TachoDrive 5 PRO C
  specjalna wersja z rozszerzonym modułem kontrolnym:
  • prezentującym dodatkowe dane (zazwyczaj dostępne tylko dla służb kontrolnych)
   • data ostatniej kontroli,
   • data kalibracji tachografu,
   • usterki i naruszenia zarejestrowane przez tachograf,
   • blokady firmowe,
   • diagram prędkości, test manipulacji

Rozszerzenia funkcjonalne czytnika TachoDrive5

 • TachoDrive 5 MKB (Moduł Kasowania Błędów DTC w tachografie)
  • posiada możliwość kasowanie błędów tachografu
 • TachoDrive 5 MBP (Moduł Bezprzewodowy)
  • posiada moduł bezprzewodowy Bluetooth oraz Wi-Fi

Oba powyższe moduły : kasowania błędów, jak też bezprzewodowy może być dołączony do każdego zakupionego urządzenia, bez względu na wybrana opcję STD, FLEET, PRO czy PRO-C.

Czytnik tachografu i karty kierowcy TachoDrive 5

Czytnik do tachografu cyfrowego TachoDrive 5

Funkcje TachoDrive 5:

 • odczyt z karty kierowcy poprzez wbudowany czytnik kart (odczyt w dowolnym miejscu, bez konieczności chodzenia do tachografu)
 • odczyt z karty kierowcy poprzez czytnik kart w tachografie (niezbędna karta przedsiębiorstwa)
 • odczyt z tachografu wg ustalonego schematu lub wyboru - okresu pobierania danych
 • wybór pakietów - zakresu danych do pobrania z tachografu : aktywności, zdarzenia i błędy, szczegółowe dane prędkości, dane techniczne
 • przechowywanie pobranych danych w pamięci wewnętrznej (kilkaset plików)
 • kopiowanie pobranych plików oraz raportów kontrolnych z pamięci wewnętrznej TachoDrive 5 do komputera za pośrednictwem kabla USB typu C
 • kopiowanie pobranych plików oraz raportów kontrolnych z pamięci wewnętrznej TachoDrive 5 do komputera lub telefonu komórkowego/tabletu za pośrednictwem technologii bezprzewodowej Bluetooth oraz WiFi (tylko z rozszerzeniem MBP)
 • przypominanie o upływającym terminie poboru danych z tachografów i karty kierowców (tylko w opcji FLEET i wyższej)
 • tworzenie raportów sprawdzających jakość pracy kierowców w okresie ostatnich 28 dni - raportów kontrolnych o wykroczeniach kierowców wg rozporządzenia 561 (skrócenia odpoczynków, przerw, wydłużenia okresów prowadzenia oraz jazdy ciągłej) - tylko w opcji PRO i PRO C
 • tworzenie raportów aktywności kierowców w sposób tabelaryczny oraz graficzny - tylko w opcji PRO i PRO C
 • kasowanie błędów w pamięci podręcznej tachografów (tylko z rozszerzeniem MKB - moduł kasowania błędów)
 • konfigurowanie TachoDrive 5 ręcznie - za pomocą klawiatury urządzenia i wyświetlacza lub za pomocą dołączonego oprogramowania TDKonfigurator i komputera.
 • sygnalizacja dźwiękowa zakończenia pobierania danych przez wbudowany czytnik czy tachograf, powstałych błędów itp
 • zapis plików pobranych przez czytnik w standardzie .DDD (zgodnie z aneksem 1B)
 • kontroli wersji wewnętrznej oprogramowania TachoDriv 5, wraz z możliwością darmowego uaktualnienia za pośrednictwem internetu

Czytnik pozwala na konfigurację okresów pobierania danych z tacho wg ustalonego schematu, w którym możemy wybrać odczyt:

 • z określonego okresu od daty do daty
 • od daty ostatniego pobrania danych
 • z całej pamięci tachografu (maksymalny okres)
 • z określonej liczby dni wstecz
 • z wybranej liczby dni.

Dodatkowo można wybrać zakres pobieranych danych:

 • Aktywności kierowców
 • Zdarzenia i błędy tachografu: przekroczenia prędkości, usterki czujnika ruchu, braki zasilania, itp
 • Szczegółowe dane prędkości z ostatnich 24 godzin jazdy z dokładnością co do 1 sekundy,
 • Dane techniczne: kalibracje, zmiany nr rejestracyjnych, zapisane stałe, blokady firmowe,
 • Dane z karty kierowcy, o ile jest włożona wraz z kartą przedsiębiorstwa do tachografu.

Odczyta danych z karty kierowcy za pomocą czytnika TachoDrive 5 odbywa się dokładnie tak samo jak w każdym innym urządzeniu - kopiowana jest cała pamięć (zawartość) z karty kierowcy do pamięci urządzenia.

Budowa, możliwości TachoDrive 5 :

 • aluminiowa, odporna na uszkodzenia obudowa
 • wbudowany czytnik karty kierowcy
 • kolorowy wyświetlacz do prezentacji stanu urządzenia (raportów - wariant : PRO i PRO-C)
 • autorotacja ekranu - automatyczne obracanie ekranu ułatwiające odczyt raportów na wyświetlaczu.
 • jedno wspólne gniazdo USB typu C (symetryczne)
 • zasilanie pojemnym akumulatorem litowo-polimerowym z ładowanie z komputera lub dołączonej ładowarki sieciowej
 • komunikaty oraz obsługa w języku polskim
 • opcjonalny moduł komunikacji bezprzewodowej Bluettoth i Wi-Fi z funkcją DHCP (rozgłasza SSID)
 • pojemna pamięć do przechowywania pobranych plików 512 MB
 • zmiana wersji urządzenia (UPGRADE) w formie elektronicznej
 • rozszerzenie o moduł kasowania błędów tachografu w formie elektronicznej
 • szybki procesor ARM o małym poziomie poboru mocy
 • współpraca ze wszystkimi tachografami cyfrowymi.

Bezpieczeństwo TachoDrive 5 :

 • czytnik posiada funkcję eliminacji szkodliwego oprogramowania przenoszonego za pomocą urządzeń typu Pendrive.
 • gwarancja producenta 24 miesiące

Obsługa TachoDrive 5 :

Aby pobrać dane z karty należy :
 • włożyć kartę w czytnik. Pobór rozpocznie się automatycznie, a po niecałej minucie dane są skopiowane.
 • wyciągamy kartę kierowcy i czytnik jest gotowy to następnej operacji
Aby pobrać dane z tachografu należy :
 • ustawić okres oraz zakres pobieranych danych.
  (czytnik jest wstępnie ustawiony na pobór aktywności kierowców z okresu ostatnich 90 dni, wszystkich zdarzeń i błędów oraz danych technicznych - można to zmienić według swoich potrzeb)
  ustawienie to ma to wpływ na czas transferu plików z tachografu. Im większy okres i zakres, tym dłuższy czas pobierania. Po ustawieniu czytnik jest gotowy.
 • w pojeździe, wkładamy kluczyk w stacyjkę i przekręcamy w pozycję "1".
  W tym momencie zaświeci się wyświetlacz tachografu.
 • wkładamy kartę przedsiębiorstwa,
  karta przedsiębiorstwa jest niejako "kluczem" otwierającym dostęp czytnikowi do danych zapisanych w pamięci jednostki pojazdowej.
 • rozpoczyna się przenoszenie zapisanych danych z pamięci jednostki pojazdowej do urządzenia.
 • pasek postępu i komunikaty informują obsługę o statusie i zakończeniu operacji
 • na koniec, wyciągamy kartę przedsiębiorstwa, wyłączamy stacyjkę w pojeździe i czytnik jest gotów do następnej operacji.
Aby przenieść dane z urządzenia do komputera / telefonu komórkowego / tabletu

w komplecie z urządzenie otrzymujemy dwa kable: jeden do podłączenia tachografów i jeden do podłączenia urządzenia do komputera, posiadają jedno wspólne gniazdo. W dodatku jest to gniazdo w najnowszym standardzie - USB typu C, co oznacza, że nie trzeba sprawdzać (jak w większości telefonów komórkowych) w którą stronę włożyć wtyk do gniazda.

 • w przypadki kiedy nasze urządzenie nie posiada modułu bezprzewodowego należy:
  • podłączyć kablem czytnik do komputera
   (przy pierwszym podłączeniu instalowane są sterowniki systemowe)
  • za pomocą eksploratora plików Windows przejść na dysk czytnika, zaznaczyć i skopiować w dowolne miejsce pobrane pliki
 • w przypadku posiadania modułu bezprzewodowego należy:
  • uruchomić w TachoDrive Bluetooth / Wi-Fi
  • na telefonie lub tablecie czy komputerze również uruchomić Bluetooth / Wi-Fi
  • sparować urządzenia za pomocą dostarczonego kodu
  • pobrać z pamięci czytnika dane lub raporty na dysk komputera, telefonu lub tabletu

TachoDrive 5 - zmiana wersji (UPGRADE) oraz funkcjonalności urządzenia

W dowolnym momencie można dokonać zmiany funkcjonalności czytnika TachoDrive 5 na wyższą. Np z wersji STD do PRO+MKB. Zmiana ta odbywa się w sposób elektroniczny.

Jak dokonać zmiany wersji:

 • złożyć zamówienie telefonicznie (zostanie wystawiona faktura pro forma i wysłana drogą elektroniczną do klienta, w zamówieniu należy podać nr seryjny TachoDrive5)
 • po dokonaniu zapłaty klient w wiadomości elektronicznej otrzymuje plik rozszerzenia, który po nagraniu (przeniesieniu) na urządzenie i ponownym uruchomieniu zmienia jego funkcjonalność

Czytnik TachoDrive 5 można rozszerzyć również o moduł bezprzewodowy, pod warunkiem dokonania opłaty i wysłania urządzenia (dodawany jest fizycznie moduł).

TachoDrive 5 ceny rozszerzeń wersji i zmiany funkcjonalności:

 • zmiana funkcjonalności

  = koszt wersji z wyższą funkcjonalnością - koszt posiadanej wersji + 30 zł
  np. posiadam wersję FLEET a chciałbym rozszerzyć funkcjonalność do wersji PRO-C+MKB
  = PRO-C+MKB cena 2027.00 - 1638.00 FLEET = różnica w cenie 389 + 30 zł
  = RAZEM 419 zł netto

 • rozszerzenie o moduł bezprzewodowy = 270 zł + koszt wysyłki (odesłania 18 zł) = 288 netto
Dane techniczne TachoDrive 5:
 • USB 2.0
 • pamięć 512 MB
 • zapis plików w formacie: .DDD, .ESM, itd
Zawartość opakowania:
 • czytnik TachoDrive5
 • kabel do komputera i tachografu
 • instrukcja obsługi i konfiguracji
Minimalne wymagania sprzętowe :
 • system operacyjny: Wszystkie systemy Windows od XP wzwyż
 • procesor : 1GHz
 • wolne miejsce na dysku: 20MB
 • gniazdo USB
 • moduł Bluetooth, Wi-Fi do łączności bezprzewodowej dla wersji MBP
 • pamięć: 1GB
Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
091 483 70 70 (tel.), 091 482 32 32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2019

Szanowny Użytkowniku !

Profilowanie stosujemy od początku powstania serwisu w 2001 roku, ale od dziś zgodnie z wymogami Unii Europejskiej - rozporządzenia RODO musimy uzyskać na to Twoją zgodę.

Dbamy o Twoją prywatność. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili na podstronie polityka prywatności.

W związku z wejściem w życie w dniu 25-05-2018 r.

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej "RODO" lub "Rozporządzenie RODO".

Mamy obowiązek zapytać każdego użytkownika czy wyraża zgodę na tzw. "Profilowanie" z którego korzystamy od początku istnienia tego serwisu.

Do profilowania wykorzystywane są pliki cookie. Używamy ich m.in. do spersonalizowania treści i reklam w wyszukiwarce Google i na stronach partnerów Google, oraz aby analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak użytkownik korzysta z naszej witryny, udostępniamy tylko firmie Google na podstawie zawartej umowy. Google może połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Co to jest profilowanie, jak z niego korzystamy, jaki jest cel profilowania, jakie masz prawa, a jakie my mamy obowiązki. Wszelkie informacje zawarliśmy w dostosowanej do przepisów RODO Polityce Prywatności

Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

Zgodę o którą prosimy, możesz zawsze odwołać na naszej stronie Polityka Prywatności.

Jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów profilowania w zgodzie z opublikowaną naszą Polityką Prywatności, prosimy o zamknięcie okna przeglądarki. Jeżeli wyrażasz zgodę, naciśnij klawisz "Zgoda".

Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy opuść stronę lub zamknij okno przeglądarki.

Polityka Prywatności Zgoda

Nasze telefony
91 483 70 70
91 482 32 32