Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70

Serwis oprogramowania, naprawa urządzeń do pobierania danych z tachografów.

Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oprogramowania do rozliczania czasu pracy kierowców oraz czytników do tachografu. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Proszę wybrać interesujący Państwa temat:

 1. Serwis, naprawa i wsparcie techniczne oprogramowania
 2. Serwis, naprawa czytników do tachografów
 3. Formularz zgłoszenia naprawy RMA
 4. Dane teleadresowe

Serwis, naprawa i wsparcie techniczne oprogramowania

Serwisujemy i udzielamy wsparcia technicznego dla następujących programów:

 • TachoStudio
 • TachoAnalizer
 • TachoSpeed

Wsparcie techniczne nie obejmuje :

 • nauki obsługi programu
 • nauki przepisów dotyczących rozliczania czasu pracy kierowców
 • ingerencji i naprawy systemu operacyjnego na którym zainstalowany jest program

Pomoc techniczna dotyczy:

 • błędów podczas instalacji,
 • błędów podczas przenoszenia oprogramowania
 • błędów w programie

Pomoc udzielana jest telefonicznie pod numerem 91 482 13 52 w dni robocze od 9 do 16.

W niektórych sytuacjach wsparcie realizowane jest na komputerze klienta za pomocą zdalnego dostępu "Zdalny pulpit". O tym jaka forma jest adekwatna decyduje serwis. Obsługa programu musi posiadać niezbędną wiedzę w zakresie obsługi komputera i programu.

Pomoc w soboty, niedziele i w godzinach 16:30-19:00

W wyjątkowych sytuacjach pomoc dotycząca programu TachoStudio możliwa jest za zgodą serwisu ( o ile pracownik serwisu posiada możliwości techniczne do zrealizowania pomocy technicznej ) w soboty i niedziele w godzinach 11 - 19. Pomoc techniczna świadczona w soboty i niedziele jest płatna dodatkowo i wynosi 300 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy serwisu. Warunkiem udzielenia pomocy technicznej w sobotę i niedzielę jest konieczność dodatkowo wykupienia abonamentu na aktualizację lub posiadanie aktualnej wersji programu. Serwis ten dostępny jest pod numerem 91 482 32 32.

Bezpłatna pomoc techniczna

Bezpłatna pomoc techniczna udzielana jest pod warunkiem spełnienia następujących warunków łącznie:

 • licencja na program zakupiona była w firmie Net Polska
 • nie minął rok od daty zakupu licencji lub program posiada wykupione aktualizacje i wsparcie techniczne

dla programu TachoStudio dodawanego gratis do czytnika Tacho2Safe:

 • minęły 3 miesiące od daty zakupu lub program posiada wykupione aktualizacje i wsparcie techniczne

Płatna pomoc techniczna

Płatna pomoc techniczna udzielana jest po uzyskaniu potwierdzenia przelewu na kwotę zgodnie z zamówieniem/fakturą pro forma, wysłaną do klienta.

Wykupienie wsparcia technicznego oraz abonamentu na aktualizacje, na 1 rok wynosi odpowiednio:

dla programu TachoStudio:

 • 300 zł dla darmowej wersji oprogramowania do 3 lat, powyżej 3 roku 500 zł
 • 300 zł dla wersji oprogramowania Moduł cfrowy do 3 lat, powyżej 3 roku 349 zł

Dla pełnych wersji programu TachoStudio

 • 25 % ceny programu - do 12 miesięcy od zakupu programu lub wykupienia aktualizacji i wsparcia technicznego - nie mniej niż 300 zł
 • 30 % ceny programu - po upływie 12 miesięcy od zakupu programu lub wykupienia aktualizacji i wsparcia technicznego w okresie nie dłuższym niż 3 lata - nie mniej niż 300 zł
 • 50 % ceny programu - po okresie 3 lat od zakupu programu lub aktualizacji i wykupienia wsparcia technicznego - nie mniej niż 300 zł
 • 80 % ceny programu - po okresie 5 lat od zakupu programu lub aktualizacji i wykupienia wsparcia technicznego - nie mniej niż 300 zł

dla programu TachoSpeed Expert:

Licencja ważna jest przez 12 miesięcy.

 • 25 % ceny programu - do 12 miesięcy od zakupu programu lub wykupienia aktualizacji i wsparcia technicznego - przed końcem licenji
 • 50 % powyżej 12 miesiecy i 2 tygodni ( do 2 tygodni po zakończeniu licencji)
 • 100 % ceny programu - po upływie 12 miesięcy od daty zakońćzenia licencji

dla programu TachoAnalizer:

 • 24 % ceny programu

% ceny programu - odnosi się do ceny programu z dnia wystawienia pro formy / zamówienia wsparcia

Serwis i naprawa czytników do tachografów

Serwis Net Polska prowadzi naprawy czytników do tachografów i kart kierowców różnych producentów (głównie naprawa czytnika Tacho2Safe):

Tacho2Safe, TachoDrive, Actia D-Box 2, Siemens DLK pro:

 • aktualizacja software
 • wymiana uszkodzonych gniazd
 • naprawa Tacho2Safe błąd systemu plików (uszkodzony system plików)
 • wymiana baterii zegara wewnętrznego Taho2Safe
 • wymiana baterii Dlk Pro
 • odzyskiwanie danych z pamięci wewnętrznej w przypadku błędu systemu plików
 • wymiana wyświetlacza Tacho2Safe
 • aktualizacja czytników Tacho2Safe, TachoDrive one, 4,5, Dlk Pro, D-Box 2 do obsługi tachografów inteligentnych
 • sprzedaż kabli czytnika do tachografu

Naprawy czytników do tachografów dokonywane są w siedzibie firmy.

W przypadku nie nadających się do naprawy urządzeń koszt diagnostyki i odesłania wynosi 70 zł netto.

Przed wysyłką urządzenia do naprawy:

 • skontaktuj się z serwisem celem omówienia kosztów i możliwości naprawy czytnika
 • wypełnij formularz zgłoszenia naprawy i wyslij go naciskając klawisz "Wyślij zgłoszenie".
 • numer RMA napisz na przesyłce w widocznym miejscu
 • prześlij czytnik wraz z kablami do komputera i tachografu na nasz adres odpowiednio zapakowane i zabezpieczone do transportu
 • dołącz wydrukowane zgłoszenie naprawy, podpisane i z pieczątką firmy.
 • w przypadku zgłoszenia naprawy gwarancyjnej należy dołączyć skan faktury zakupu.

Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje że urządzenie nie zostanie naprawione lub naprawa będzie trwała długo.

Formularz zgłoszenia naprawy

Zgłaszający
Dane firmy do faktury
Czy dane do wysyłki są takie same jak do faktury ?   
Dane zgłaszanego urządzenia
Naprawa

Dane teleadresowe

Serwis

(serwis oprogramowania, naprawa urządzeń, wsparcie techniczne i porady):

Czynne od poniedziałku do piątku : 9:00 - 16:00

telefon. : +48 91 482 13 52
Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024