Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
Logo forum, ADR

Czy jest jakaś prosta metoda wyszukiwania danych dla konkretnego...?

październik 2011

Pełna treść pytania:

Czy jest jakaś prosta metoda wyszukiwania danych dla konkretnego produktu. Np. dla UN3082 znalazłam MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, CIEKŁY, I.N.O., ale jeżeli wystepuje np. kilka substancji pod tym samym numerem, to jak postępować wtedy ? Generalnie jak to się robi dla konkretnej substancji ?


Odpowiedź :

W przypadku, gdy substancja (towar) jest w Tabeli A ADR tzw. pozycją indywidualną, można odnaleźć jej numer UN posługując się tzw. tabelą B (spisem alfabetycznym). Niestety tabela ta nie stanowi części ADR i nie jest w Polsce wydawana w Dzienniku Ustaw.
Ogólnie jednak, najczęściej próbujemy chyba odnaleźć informację czy dana substancja (towar) jest towarem niebezpiecznym. I w takiej sytuacji należy posłużyć się kartą charakterystyki substancji lub mieszaniny niebezpiecznej. W części XIV każdej karty powinny znaleźć się wymagania dotyczące transportu. Jeśli towar jest towarem niebezpiecznym to znajdziemy w tym miejscu informację o numerze UN i grupie pakowania. Znając te parametry możemy już skorzystać z tabeli A działu 3.2 ADR i odnaleźć wszelkie potrzebne informacje.

autor: Michał Kokociński / DGSA Serwis

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024