Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
Logo forum, ADR

Przewóz butli z gazem a doradca DGSA.

czrwiec 2014

Pełna treść pytania:

Czy do przewozu butli z gazem o poj. 10, 11 i 33 kg wymagane jest posiadanie doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie ? Do transportu butli używam samochodów ciężarowych o masie własnej 2010 kg (dopuszczalna ładowność 1490 kg).


Odpowiedź :

Obowiązek wyznaczenia doradcy regulowany jest w naszym kraju zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych. Zgodnie z Art. 15:

Art. 15. 1. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wyznaczyć na swój koszt co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, właściwego ze względu na zakres wykonywanego przewozu lub czynności z nim związanych, określonych odpowiednio w ADR, RID lub ADN, zwanego dalej "doradcą". 2. Obowiązek wyznaczenia doradcy nie dotyczy uczestników wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych każdorazowo w ilościach mniejszych niż określone w ADR, RID lub ADN.

Kluczową więc sprawą są owe "ilości określone w ADR" (Art. 15 ust.2). Owe ilości to limity wyłączeń. W przypadku UN 1965 (bo zakładam, że o ten gaz w pytaniu chodzi) limit ustalony został na poziomie 333 kg netto gazu. A więc jeśli jakikolwiek przewóz, załadunek lub rozładunek wykonywany przez podmiot, dotyczy ilości gazu większej niż 333 kg, podmiot zobowiązany jest do wyznaczenia doradcy ( i w konsekwencji składania sprawozdań rocznych).

autor: Michał Kokociński / DGSA Serwis

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024