Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
Logo forum, ADR

Transport samochodem opróżnionego zbiornika gazu propan.

kwiecień 2012

Pełna treść pytania:

Czy transport samochodem opróżnionego do zera zbiornika gazu propan z przydomowej instalacji podlega przepisom ADR o przewozie materiałów niebezpiecznych ?


Odpowiedź :

Taki przewóz nie podlega ADR, o ile spełnione zostaną warunki wskazane w przepisie 1.1.3.1 (f):

"Przepisy ADR nie mają zastosowania do: (f) przewozu próżnych nieoczyszczonych zbiorników i stacjonarnych cystern magazynowych, które zawierały gazy klasy 2 grup A, O lub F, materiały klasy 3 lub klasy 9 należące do II lub III grupy pakowania lub pestycydy klasy 6.1 należące do II lub III grupy pakowania, pod następującymi warunkami:

  • wszystkie otwory, z wyjątkiem otworów dla urządzeń obniżających ciśnienie (o ile występują), są zamknięte hermetycznie;
  • zastosowano środki zapobiegające uwolnieniu się zawartości w normalnych warunkach przewozu; oraz
  • ładunek jest unieruchomiony w klatce, w koszu lub w innym urządzeniu do przenoszenia lub jest zamocowany na pojeździe lub w kontenerze, w taki sposób, że nie nastąpi jego obluzowanie lub przesunięcie w normalnych warunkach przewozu. "

autor: Michał Kokociński / DGSA Serwis

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024