Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70

R2Płatnik Kadry i Płace Ewidencja pracowników

R2Płatnik Kadry i Płace - szczegółowy opis modułu ewidencji pracowników w programie. Wykaz możliwości i funkcjonalności, tabele i raporty.
cena od 116,00 zł netto + 23% VAT
Ocena:
  ( 4.66/302 )

Ewidencja pracowników

podział pracowników na działy

 • biblioteka działów w firmie
 • segregacja pracowników alfabetycznie lub działami

dane kadrowe z podziałem na:

 • możliwość importu danych pracowników z programu Płatnik ZUS
 • szybki dostęp do wszystkich danych pracowników
 • przejrzysta struktura danych kadrowych
 • puste i wypełnione druki kwestionariusza osobowego

dane personalne

 • obok standardowych danych personalnych i identyfikacyjnych możliwość załączenia zdjęcia
 • dodatkowe pole z własnymi uwagami

adresy

 • pamiętane: adresy zameldowania, zamieszkania i do korespondencji
 • łatwe wprowadzanie w przypadku adresów pokrywających się
 • możliwość podania adresu poczty elektronicznej
 • dodatkowo dane i adres osoby zawiadamianej o wypadku

rachunki bankowe

 • możliwość wprowadzenia i przelewania wynagrodzeń na dowolne dwa rachunki pracownika
 • dostępna biblioteka banków
 • automatyczna kontrola liczby kontrolnej dla rachunków bankowych w formacie IBAN

ewidencja członków rodziny

 • z zaznaczeniem osób (dzieci), na które przysługuje zasiłek rodzinny, automatycznie później wypłacany na liście wynagrodzeń
 • podobnie ustalamy osoby, na które przysługuje zasiłek pielęgnacyjny
 • dodatkowo ustalamy, czy przysługuje 2 dni urlopu nad dzieckiem automatycznie kontrolowanego później w karcie urlopowej

wykształcenie

 • automatycznie wprowadzana ilość lat nauki wpływa na nadawany limit urlopu
 • obok ukończonej szkoły możemy podać dodatkowe informacje, służące później do wyszukiwania pracowników: zawód, specjalność, stopień naukowy, słaba i biegła znajomość języków obcych, prawo jazdy, ukończone kursy i inne umiejętności
 • dla ułatwienia dostępne biblioteki kursów i innych umiejętności

stosunek do obowiązku obrony

 • dane związane z odbytą służbą wojskową

ewidencja badań lekarskich

 • podajemy datę i termin ważności badań, orzeczenie o zdolności i ewentualne przeciwwskazania
 • na tej podstawie tworzy się lista pracowników, którym wygasa termin badań lekarskich
 • podział badań lekarskich na: podstawowe, psychologiczne, kierowcy, sanepid i inne

ewidencja kursów BHP

 • ewidencjonowanie kursów wstępnych, podstawowych i okresowych
 • podajemy datę, rodzaj i termin kursu
 • na tej podstawie tworzy się lista pracowników z terminem następnych kursów

ewidencja niepełnosprawności

 • dla pracowników niepełnosprawnych określamy niezdolność do pracy, stopień niepełnosprawności oraz datę orzeczenia i termin ważności
 • ważne przy naliczaniu składek ZUS w zakładach zatrudniających do 25 pracowników oraz w Zakładach Pracy Chronionej
 • konieczne do wyliczenia wskaźnika zatrudnienia przy wydruku miesięcznej i rocznej informacji o zatrudnieniu

ubezpieczenia

 • określamy oddział NFZ oraz dodatkowe dane związane z naliczaniem składek na ubezpieczenia

samochód prywatny

 • dane o samochodzie prywatnym konieczne do wypłaty ryczałtu samochodowego

historia zatrudnienia

 • na podstawie świadectw pracy wprowadzamy dane o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia
 • możemy uwzględnić sposób, tryb i podstawę prawną rozwiązania umowy, dostępne podpowiedzi z biblioteki
 • możemy wprowadzić okresy nieskładkowe w poprzednich zakładach (urlop bezpłatny, wychowawczy, służba wojskowa)
 • możliwość zaliczenia okresu zatrudnienia do: stażu pracy, stażu pracy w danej branży, limitu urlopu i do nagrody jubileuszowej
 • program rozróżnia różne rodzaje okresów pracy, przydatne do: wyliczenia stażu pracy, stażu pracy w dane branży, zaliczenia okresu w celu automatycznego ustalenia limitu urlopu, wyliczenia okresu pracy do nagrody jubileuszowej
 • program poprawnie interpretuje i przelicza nakładające się okresy: w historii zatrudnienia, okres nauki i aktualnego zatrudnienia
 • zbiorcze zestawienie stażu pracy z podaniem daty zmiany stażu
Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024