Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70

Tachograf cyfrowy - funkcje i sygnalizacja

Jakie funkcje realizuje tachograf cyfrowy ? Co monitoruje i co zapisuje ? O czym powiadamia tachograf dźwiękowo a o czym na wyświetlaczu ? Jak długo przechowywane są dane w tachografie.


Tachograf cyfrowy realizuje następujące funkcje:

 • monitorowanie wkładania i wyjmowania kart,
 • pomiar prędkości i odległości,
 • pomiar czasu,
 • monitorowanie czynności wykonywanych przez kierowcę,
 • monitorowanie stanu prowadzenia pojazdu,
 • dane wprowadzane ręcznie przez kierowcę:
 • wprowadzanie miejsca rozpoczęcia i/lub zakończenia okresu pracy,
 • ręcznie wprowadzane dane o czynnościach kierowcy,
 • warunki szczególne,
 • zarządzanie blokadami firmowymi,
 • monitorowanie czynności kontrolnych,
 • wykrywanie zdarzeń i/lub usterek,
 • testy wbudowane i auto testy,
 • odczyt z pamięci danych,
 • rejestrowanie i przechowywanie w pamięci danych,
 • odczyt z kart do tachografów,
 • rejestrowanie i przechowywanie na kartach do tachografów,
 • wyświetlanie,
 • drukowanie,
 • ostrzeganie,
 • przesyłanie danych do nośników zewnętrznych,
 • wyprowadzanie danych do dodatkowych urządzeń zewnętrznych,
 • kali/liacja,
 • nastawianie czasu.

Sygnalizacja tachografu:

Tachograf posiada również funkcję powiadamiania o zdarzeniach w formie sygnału akustycznego oraz świetlnego.

I tak informuje o:

 • nieprawidłowej lub nieważnej karcie włożonej do tachografu
 • konflikcie kart włożonych do tachografu
 • prowadzeniu bez włożonej karty kierowcy
 • nakładających się czasach na karcie
 • próbie włożenia karty podczas prowadzenia pojazdu
 • nieprawidłowo zamkniętej ostatniej sesji na karcie
 • przerwie w zasilaniu tachografu
 • błędzie danych np. odłączenie nadajnika impulsów
 • przekroczeniu prędkości ponad ustawioną
 • posługiwania się kartą uszkodzoną
 • próby naruszenia zabezpieczeń
 • usterce wewnętrznej tachografu
 • usterce związanej z wczytywaniem danych
 • usterce drukarki
 • usterce czujnika prędkości
 • prowadzeniu 4:15min
 • prowadzeniu 4:30 min

Tachograf pamięta ważniejsze dane przez okres 365 dni (93440 zmian czynności).
W zależności od typu włożonej karty do tachografu (kierowcy, firmowa, kontrolna, warsztatowa) tachograf pracuje w odpowiednim trybie. Interakcja urządzenia z obsługą odbywa się za pomocą piktogramów a wyświetlany język komunikatów zależny jest od włożonej karty.

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024