Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70

Tachograf cyfrowy - obowiązki użytkownika

Podstawowe informacje, zasady i wymagania które trzeba spełnić zanim rozpocznie się transport pojazdem wyposażonym w tachograf cyfrowy.


Kilka prostych zaleceń

Bez względu na to czy zakupiłeś nowy czy używany samochód z tachografem cyfrowym należy przestrzegać kilku prostych zaleceń związanych z jego eksploatacją.

1. Jako przedsiębiorca

musisz posiadać kartę chipową przedsiębiorstwa. Jest ona niezbędna - wymagana na mocy przepisów. Należy ją wyrobić w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Szczegółowe informacje na temat ceny, potrzebnych dokumentów, wniosków znajdziesz na stronie :

www.tachograf.pwpw.pl

Po otrzymaniu karty przedsiębiorstwa należy przy jej pomocy zablokować tachograf w pojeździe "na siebie". Blokowanie tachografu jest prostą czynnością polegającą na włożeniu karty przedsiębiorstwa do tachografu. Od momenty zablokowania tachografu tylko przy jej pomocy będziesz mógł pobrać dane z tachografu lub z karty włożonej do tachografu. Będziesz mógł także wykonać odpowiednie wydruki niedostępne bez karty przedsiębiorstwa.
Koszt wyrobienia karty przedsiębiorstwa :282,90 zł brutto (obowiązuje od 05-10-2012)
Termin oczekiwania na wydanie karty : do 3 tygodni.
Bez karty przedsiębiorstwa nie pobierzesz danych z tachografu !!!

2. Przeszkol kierowcę

z zakresu obsługi tachografu cyfrowego. Szkolenie z obsługi tachografu cyfrowego jest wbrew powszechnemu przekonaniu jedną z ważniejszych czynności którą należy wykonać zanim kierowca zacznie prowadzić pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy. Nie jest obowiązkowe ale ze względu na dość specyficzną obsługę tachografu cyfrowego w stosunku do starszych tachografów analogowych kierowcy mogą popełniać błędy których skutki nieuchronnie prowadzą do znacznych kar. Szkolenia można dokonać samodzielnie za pomocą dostępnych materiałów multimedialnych i książek lub w ośródku szkolenia kierowców. Koszt szkolenia w ośrodku to ok 300 zł brutto.

3. Kierowca musi posiadać

ważną kartę kierowcy do tachografu cyfrowego. Kartę kierowcy wyrabia się podobnie jak kartę przedsiębiorstwa w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Jedynym uprawnionym do złożenia wniosku oraz wniesienia opłaty za wydane, wznowienie lub wymianę karty kierowcy, jest kierowca, a nie np. jego pracodawca. Dopiero po jej uiszczeniu kierowca może otrzymać refundację tego wydatku od swego pracodawcy na podstawie imiennego dowodu uiszczenia tej opłaty. Stąd faktura za wydanie karty kierowców jest wystawiana na kierowcę.

Szczegółowe informacje na temat ceny, potrzebnych dokumentów, wniosków znajdziesz na stronie :

www.tachograf.pwpw.pl

Karta kierowcy wydawana jest na max. 5 lat ale nie dłużej niż ważność prawa jazdy!
Koszt wydania karty to 169,74 zł brutto (obowiązuje od 05-10-2012)
Termin oczekiwania na wydanie karty : do 3 tygodni.

4. Przed wyjazdem musisz

dokonać kalibracji tachografu. Bez względu na to czy zakupiłeś nowy samochód od dealera, czy używany w ciągu 14 dni od daty wydania dowodu rejestracyjnego, zanim wykonasz pierwszy transport, musisz zgłosić się w warsztacie i przeprowadzić kalibracje tachografu. Kalibracja polega m.in na wpisaniu nowego nr rejestracyjnego, ustawieniu czasu oraz wszystkich niezbędnych parametrów tachografu. Koszt ok 320 zł brutto

5. Wyposaż pojazd

w dodatkowy papier do drukarki tachografu. Zgodnie z prawem w pojeździe musi znajdować sie wystarczająca ilość papieru do drukarki termicznej tachografu tak aby w dowolnym momencie była możliwość wykonania wydruku. To minimum to jedna rolka w tachografie i co najmniej jedna w zapasie. pamiętaj że papier do tachografu jest papierem termicznym i zaleca się go przechowywać z dala od źródeł ciepła.

6. Ruszaj w trasę.

Mając wykonane powyższe czynności można rozpocząć wykonywanie przewozów.

7. W terminie do 28 dni

od momentu pierwszego włożenia karty kierowcy do tachografu należy pobrać z niej dane. Następnie maksymalnie co kolejne 28 dni czynność tą należy powtarzać dla każdego kierowcy który posiada kartę kierowcy, bez względu na to czy wykonuje przewozy codziennie czy nie. Jeśli kierowca nie wykonuje pracy dłużej niż 28 dni od daty ostatniego pobrania i posiada świadectwo załogi, kolejny pobór danych należy wykonać jak najszybciej po rozpoczęciu ponownym pracy kierowcy ale nie później niż 28 dni od ponownego jej rozpoczęcia.

8. W terminie do 90 dni

od momentu kalibracji tachografu należy pobrać z niego dane. Następnie w okresach maksymalnie co 90 dni trzeba pobierać dane z tachografu bez względu czy pojazdem wykonujemy przewozy czy nie (chyba że pojazd stoi dłużej niż 90 dni).

Za pobór danych z pojazdu i z karty kierowcy odpowiada przedsiębiorca (pracodawca kierowcy, właściciel/dzierżawca pojazdu).

Przedsiębiorstwa transportowe używające pojazdów objętych zakresem niniejszego rozporządzenia i wyposażonych w urządzenia rejestrujące zgodne z załącznikiem IB do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 zapewniają, aby wszystkie dane wczytane zarówno z jednostki pojazdowej jak i z karty kierowcy, były przechowywane przez co najmniej dwanaście miesięcy po ich zarejestrowaniu oraz, na żądanie funkcjonariusza służb kontrolnych, były dostępne, bezpośrednio albo na odległość, na terenie tego przedsiębiorstwa.
Rozp. 561/2006

9. Aby uniknąć kar

za przekroczenia przepisów socjalnych przez kierowców, nieprawidłową obsługę tachografu używaj programu TachoStudio. Kary nakładane przez organy kontrolne mogą skutkować odebraniem licencji na przewozy.

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024