Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70

TachoStudio - Wizualizacja danych cyfrowych

Moduł Wizualizacji to potężne narzędzie informacyjne w systemie Tachostudio. Prezentuje wszystkie zgromadzone w programie dane w formie tabel oraz wykresów. Podzielony jest na dwie zasadnicze części dotyczące pojazdów i kierowców.

Moduł Wizualizacji to potężne narzędzie informacyjne w systemie Tachostudio.

Prezentuje wszystkie zgromadzone w programie dane w formie tabel oraz wykresów. Podzielony jest na dwie zasadnicze części dotyczące pojazdów i kierowców.

Ekran Modułu Wizualizacji posiada zakładki odpowiedzialne za prezentacje wybranych danych. W głównym oknie Wizualizacji znajduje się tabela kierowców/pojazdów z oznaczonym kolorem nazwiskiem kierowcy lub nr rejestracyjnym pojazdu. Kolor oznacza czas do następnego poboru danych i jest konfigurowalny.

Główny ekran Wizualizacji przedstawiono poniżej:

Przegląd kierowców

Pola sortowania i filtrowania listy zdecydowanie ułatwiają i przyspieszają prace z programem. Ponieważ Tachostudio jest programem mogącym obsługiwać kierowców i pojazdy należące do różnych firm (oddziałów), w tabeli znajduje się również informacja o firmie.

Wizualizacja danychWykres aktywności

Niewątpliwą zaletą jest fakt że WSZYSTKIE TABELE Tachostudio można zapisać do pliku naciskając jeden klawisz. Daje to możliwość zaimportowania danych np. w programie Excel.

Modułu Wizualizacji licencjonowany jest w zależności od ilości posiadanego taboru.

Funkcje oprogramowania Tachostudio Wizualizacja:

 • Dwa osobne ekrany do prezentacji danych kierowców i pojazdów oraz jeden wspólny z zakładkami:
  • Dla Kierowców
   • Dane
   • Aktywności
   • Kontrola (jeśli jest moduł kontroli)
   • Zestawienia
   • Kontrole drogowe
   • Notatki
   • Diety/Delegacje (jeśli jest moduł diet)
  • Dla Pojazdów
   • Informacje
   • Aktywności
   • Usterki
   • Prędkości
   • Tachograf
   • Kalibracje
   • Zestawienia
   • Kontrola drogowa
   • Notatk

Na zakładce DANE prezentowane są informacje podstawowe - daty poboru danych, zakres pobranych danych, lista kart kierowcy czy informacje o danych pobranych z pojazdu.

AKTYWNOŚCI

to zestaw informacji o czasach poszczególnych aktywności kierowcy lub pojazdu łącznie z informacjami o jeździe poza zakresem czy przeprawie promowej. W górnej części ekranu znajduje się kalendarz miesięczny a podkreślony miesiąc wskazuje że w danym okresie znajdują się dane o aktywnościach. Rodzaj podkreślenia pod dniem kalendarza wskazuje na rodzaj pracy (pojedyncza obsada/zespół, prom, jazda poza zakresem).

W tabeli miesięcznej widnieją zsumowane czasy aktywności dla poszczególnych dni a w tabeli dziennej wykaz poszczególnych aktywności w danym dniu.

Istnieje możliwość filtracji danych wg "zmiany" (uwzględniając wymagane odpoczynki dobowe), w godzinach od 00 do 24 oraz w zakresie ustalonym przez użytkownika (np w celu wyboru godzin nocnych).

W zakresie pojazdów istnieje podział na załogę, kierowcę i współkierowcę.

Widok danych z miesiąca

Tabele aktywności dziennej lub miesięcznej mogą zostać ukryte w celu powiększenia obszaru prezentacji pozostałych danych.

W dolnej części ekranu do dyspozycji obsługi znajduje się graficzna reprezentacja danych.

Dla pojazdu dane prezentowane są wg wyboru: dla załogi, kierowcy lub współkierowcy.

Widok danych pojazdu

Zakładka ZESTAWIENIA umożliwia wydruk raportów informacyjnych: dziennego kierowcy, miesięcznego, pojazdów kierowcy oraz krajów.

Dla pojazdu są to odpowiednio: dzienny, miesięczny, techniczny, kierowcy pojazdu oraz kontrola ciągłości danych.

Raport Podział aktywności na dzienne i miesięczne

Zakładka KONTROLA DROGOWA prezentuje wykaz i rodzaj kontroli drogowych odbytych przez kierowcę i zapisanych na jego karcie.

NOTATKI służą do zapisania dodatkowych danych dla wybranego kierowcy.

Na ekranie pojazdów znajdują się zakładki dotyczące tachografu.

W formie tabelarycznej prezentowane są informacje odnośnie: zdarzeń (np prowadzenie pojazdu bez karty), błędów (np błąd czujnika ruchu), przekroczeń prędkości. Do każdego zdarzenia istnieje możliwość zapisania notatki z wyjaśnieniem przyczyny zaistnienia.

Wykres prędkościPrzeglądy, kalibracje

Zakładka PRĘDKOŚCI prezentuje szczegółowe dane odnośnie pobranych prędkości pojazdu w formie wykresu z tabelą przekroczeń i danymi kierowcy który tych przekroczeń się dopuścił. Jest to niezwykle ważne w przypadku wypadku pojazdu.

Zakładka TACHOGRAF to zbiór informacji technicznych o zainstalowanym w pojeździe tachografie oraz o wprowadzonych blokadach firmowych.

Zakładka KALIBRACJE jest zestawieniem wszystkich przeprowadzanych kalibracji z podaniem zakresu, wprowadzonych zmian oraz warsztatu który ich dokonał.

KONTROLE DROGOWE i NOTATKI podobnie jak dla kierowców tak i dla pojazdów prezentują wykaz przeprowadzanych kontroli drogowych z pobieraniem danych z tachografu oraz umożliwiają zapisanie dodatkowych danych o pojeździe.

PORÓWNANIE DANYCH Dla ułatwienia porównania danych zapisanych na kartach kierowców oraz w tachografie wprowadzono ekran POJAZDY I KIEROWCY.

Porównanie danych z pojazdu i z karty kierowcy

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024