Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70

Przewozy artykułów żywnościowych

Specjalistyczna książka o przewozach żywności. Podręcznik został napisany z myślą zarówno o kierowcach dokonujących przewozu jak i spedytorach, magazynierach a nawet producentach. Autorem jest autor wielu książek z dziedziny transportu.

Autor : Bogusław Madej, 165 stron, format B5, wyd. 1, 2021 r.

47,00 zł netto  
Waga: 0.12 kg +5% VAT = 49,35 brutto PLN,
Ocena:
  ( 5/6 )
ISBN: 978-83-953927-5-7
Producent: TSLern

Przewozy artykułów żywnościowych.

Żywność to nietypowy ładunek transportowy, Okładka książki Przewozy artukułów żywnościowych dlatego przewozy żywności, szczególnie transport materiałów łatwo psujących się, wymaga zastosowania odpowiednich technik i warunków. W zależności od typu ładunku muszą zostać spełnione określone wymagania dotyczące środka transportu - naczepy, przyczepy pojazdu, zachowania odpowiedniej temperatury, oraz przestrzegania rygorystycznych wymagań sanitarnych. Załadunek, rozładunek i zamocowanie na pojeździe również wymaga od kierowcy posiadania specyficznej wiedzy.

Całość zagadnień związanych z tą gałęzią transportu zawarto w Konwencji ATP - międzynarodowej umowie z 1970 roku, dotyczącej transportu szybko psujących się artykułów spożywczych, towarów żywnościowych oraz środków transportu do tych przewozów przewidzianych.

Polecamy i zachęcamy do zakupu książki, w której w sposób prosty i przystępny autor zawarł całą niezbędną wiedzę o przewozach żywności.

Celem książki jest zapoznanie czytelnika oraz wyjaśnienie wszelkich aspektów związanych z przewozami towarów żywnościowych. Na wstępie autor wyjaśnia pojęcie żywności, przedstawia akty prawne i definicje. Następnie opisuje technologie produkcji oraz utrwalania co ma bezpośredni wpływ na sposoby przewozu. Zagrożenia oraz bezpieczeństwo w łańcuchu logistycznym od producenta do odbiorcy opisane jest na kolejnych stronach podręcznika. W drugiej części książki szczegółowo opisane zostały zasady doboru oraz wymagania dla pojazdu. Tematem na który autor zwraca szczególną uwagę, są obowiązki kierowcy i sposób przygotowania całego procesu transportu. Ważną kwestią, która wyróżnia żywność jako towar w przewozie ładunków jest sposób załadunku, rozładunku i zamocowania. Szczegółowe instrukcje na ten temat zostały zawarte w ostatniej części książki.

Podręcznik polecany kierowcom, spedytorom, producentom i magazynierom.

Zagadnienia zawarte w książce pt. Przewóz artykułów żywnościowych stanowią część zagadnień ze szkoleń okresowych kierowców oraz kursów dokształcających czy kwalifikacji wstępnej.

 

Spis treści

INFORMACJE WSTĘPNE

 • Co to jest żywność?
 • Znaczenie żywności
 • Podstawa prawna
 • Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004
 • Rozporządzenie (WE) nr 853/2004
 • Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 • Ustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego
 • Kodeks żywnościowy (Codex Alimentarius)
 • Definicje

ZAGROŻENIA DLA ŻYWNOŚCI

 • Zagrożenia fizyczne
 • Zagrożenia chemiczne
 • Zagrożenia biologiczne
 • Zagrożenia genetyczne

TECHNOLOGIE PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

 • Żywność konwencjonalna
 • Regionalna żywność tradycyjna
 • Żywność ekologiczna
 • Nowa żywność
 • Żywność z krajów pozaunijnych (z krajów trzecich)
 • Żywność modyfikowana genetycznie (transgeniczna)
 • Żywność z klonowania zwierząt
 • Substytuty mięsa
 • Żywność z komórek lub hodowli tkanek zwierząt, roślin, mikroorganizmów, alg i grzybów (żywność in vitro)
 • Mięso in vitro
 • Rośliny in vitro
 • Białka z pojedynczych komórek
 • Hydroponiczna uprawa roślin
 • Żywność dedykowana
 • Żywność funkcjonalna
 • Żywność wygodna
 • Dietetyczne środki spożywcze

TECHNOLOGIE UTRWALANIA ŻYWNOŚCI

 • Fizyczne metody utrwalania żywności
 • Utrwalanie żywności za pomocą niskich temperatur
 • Utrwalanie żywności za pomocą wysokich temperatur
 • Utrwalanie żywności za pomocą jej odwodniania
 • Osm aktywne metody utrwalania żywności
 • Chemiczne metody utrwalania żywności
 • Biologiczne metody utrwalania żywności
 • Niekonwencjonalne metody utrwalania żywności
 • Mieszane metody utrwalania żywności
 • Homogenizacja żywności

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

 • Nadzór wewnętrzny nad bezpieczeństwem żywności
 • System GAP (Dobra Praktyka Rolnicza)
 • System GHP (Dobra praktyka higieniczna)
 • System GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna)
 • System HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli)
 • Nadzór zewnętrzny nad produkcją żywności
 • Audyty zewnętrzne
 • Kontrole państwowe

SYSTEMY JAKOŚCI ŻYWNOŚCI

 • Bezpieczeństwo a systemy jakości żywności
 • System QACP (System Punktów Kontrolnych Zagwarantowania Jakości)
 • System jakości ISO 9000 - 9004
 • System TQM (Kompleksowe Zarządzanie Jakością)
 • Chronione systemy jakości
 • Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP)
 • Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG)
 • Gwarantowana Tradycyjna Specjalność
 • Polskie systemy jakości
 • Kontrola jakości
 • Audyty zewnętrzne
 • Kontrole państwowe

TRANSPORT ŻYWNOŚCI SZYBKO PSUJĄCEJ SIĘ

 • Podstawa prawna
 • Konwencja ATP
 • Przewozy żywności w kontrolowanej temperaturze
 • Wymagania dotyczące pojazdów
 • Rodzaje pojazdów do przewozu żywności
 • Urządzenia zapewniające wymaganą temperaturę w pojazdach
 • Kontrole okresowe pojazdów
 • Obowiązki przewoźnika
 • Obowiązki kierowcy
 • Organizacja transportu żywności
 • Przygotowanie pojazdu
 • Opakowania transportowe żywności
 • Załadunek żywności
 • Przewóz żywności
 • Rozładunek pojazdu i zakończenie zadania przewozowego
 • Podsumowanie obowiązków kierowcy i przewoźnika w przewozie
 • Dezynfekcja pojazdu
 • Kontrole stosowania zasad bezpieczeństwa żywnościowego

ZASADY PRZEWOZU WYBRANYCH RODZAJÓW ŻYWNOŚCI

 • Przewozy w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych
 • Przewozy luzem żywności sypkiej i suchej
 • Przewozy pieczywa
 • Przewozy mleka i produktów mlecznych
 • Przewozy mięsa surowego
 • Przewozy wyrobów garmażeryjnych
 • Przewóz koncentratów spożywczych
 • Przewozy napojów
 • Przewozy ryb
 • Przewozy jaj
 • Przewozy owoców i warzyw

PRAWIDŁOWY ZAŁADUNEK ŻYWNOŚCI W TRANSPORCIE

 • Rozmieszczanie i mocowanie ładunków stałych w pojeździe
 • Odpowiedzialność uczestników przewozu za załadunek pojazdu
 • Ograniczenia w ładowaniu pojazdów
 • Środek ciężkości ładunku i plan ładowania
 • Sposoby mocowania ładunków
 • Zasady bezpiecznego transportu ładunków płynnych cysternami
 • Zasady bezpiecznego transportu ładunków wiszących

DOKUMENTACJA PRZEWOZOWA

BIBLIOGRAFIA

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024